Webinárium-sorozattal zárult a Magyar Diáksport Szövetség 4 éves projektje

A szakmai eredményekről szóló, négyrészes online szeminárium-sorozat keretében zárta le a 2016-ban induló, EFOP-3.2.8-16-2016-00001 T.E.S.I.-2.0 – Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében című projektjét a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ). A digitális térben zajló konferencián a projekt megvalósításában résztvevő szakértők mutatták be az érdeklődő pedagógusoknak, egyetemi hallgatóknak, szaktanácsadóknak a projekt eredménytermékeit, amelyek segítségével a mindennapos testnevelés oktatás élményszerűvé és minőségivé válhat a kor követelményeinek megfelelően.


Több mint 4 éve startolt el az MDSZ TESI 2.0 elnevezésű programja, amely a minőségi testnevelés fejlesztését célozta. A program hátterében az áll, hogy a XXI. században a modern társadalmakban, így hazánkban is egyre növekvő mértékben alakul át a lakosság életvezetési kultúrája és életmódja. A mozgásban szegény, ülő életmód negatív egészségügyi hatásokat eredményez, amelynek ellensúlyozása komoly kihívás mind a fiatalkorúak, mind a felnőttek körében. A Szövetség nagyszabású fejlesztési programja az iskolai keretek között zajló egészségvédő testmozgás minőségi fejlesztését, népszerűsítését, és az egészségtudatos életvezetés oktatását célozta meg, a 2016 nyarán a Kormány által elfogadott T.E.S.I 2020 stratégiával összhangban.


A projekt időszaka során számos jelentős fejlesztés történt, a szervezet többek között szakmai kiadványokat, oktatófilmeket, pedagógus-továbbképzéseket valósított meg, online tudástárat fejlesztett ki, amelyek segítségével a testnevelők képessé válhatnak arra, hogy fejlesszék a diákok egészségtudatos életvezetési kompetenciáit és jövőorientált gondolkodását, hogy minél több tanuló viselkedésébe épüljön be az élethosszig tartó rendszeres testmozgás, sportolás igénye. A webináriumok előadásait közel 350 online résztvevő hallgatta meg, illetve vett részt az interaktív szakmai beszélgetéseken. A felvételek az MDSZ Facebook oldalán érhetők el:


• 1. alkalom: https://www.facebook.com/diaksport/videos/216424986661204
• 2. alkalom: https://www.facebook.com/diaksport/videos/525131425174312
• 3. alkalom: https://www.facebook.com/diaksport/videos/616654553068755
• 4. alkalom: https://www.facebook.com/diaksport/videos/398936741562313

A projekt eredményei részletesen:

• HIPE (Hungarian International Conference on Physical Education) konferenciák a minőségi testnevelésről, nemzetközi résztvevőkkel és előadókkal. A projekt során három alkalommal valósultak meg a minőségi testnevelésre és az egészségfejlesztő testmozgásra fókuszáló, nemzetközi konferenciák. Az események fő célja az aktuális tudományos eredmények ismertetése, a legújabb nemzetközi és európai fejlemények, jó gyakorlatok, kutatások bemutatása volt. 2016-ban és 2018-ban hagyományos lebonyolítási formában, 2020-ban rendhagyó módon, a COVID-19 pandémiás helyzetben meghozott intézkedések következtében online térben zajlottak az előadások. A három eseményen összesen 1000 résztvevőt köszönthettünk, az előadásokat összesen 33, a szakterületén nemzetközileg is elismert szakértő, köztük az MDSZ munkatársai tartották. A részletes programok, előadások az események weboldalain találhatók:

HIPE 2016 Budapest (mdsz.hu)

HIPE 2018 Budapest (mdsz.hu)

HIPE 2016 Budapest (mdsz.hu)

 1. A NETFIT® adaptálása sajátos nevelési igényű tanulókra
  A fejlesztés keretében egyrészt az adaptációs folyamat tudományos hátterét publikálta a szervezet egy tanulmánykötet formájában: Szakirodalmi áttekintés a sajátos nevelési igényű tanulók fittségi vizsgálatairól, majd ezt követően született meg a NETFIT® kézikönyv bővített, 2. kiadása, mely a sajátos nevelési igényű és a gyógytestnevelés foglalkozásra utalt tanulók fittségmérésével kapcsolatos ajánlásokat is magában foglalja: Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) alkalmazásához – Második bővített kiadás.
  Az alternatív tesztekről és a NETFIT alaptesztjeinek adaptált végrehajtási lehetőségeiről oktatóvideók is készültek: oktatóvideók.
  A fejlesztés eredményeit egy országos workshop sorozat keretében mutatták be az MDSZ szakértői az érintett pedagógusoknak 7 városban (Eger, Debrecen, Budapest, Pécs, Székesfehérvár, Győr, Szeged) 780 résztvevővel „Együtt az egészségért!” – A NETFIT® fejlesztési irányainak bemutatása címmel, ahol az iskolai védőnők mérésekbe történő bevonásának lehetőségei is szóba kerültek. Az adaptált NETFIT mérések lebonyolításának kiegészített szabályai és tartalmi kerete a kiemelt projekt eredményeképp a 2019/2020. tanévtől kezdődően már a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletbe is bekerültek.
 2. Szakmódszertani kiadványok, e-bookok, oktatóvideók
  A projekt során 8 szakmódszertani könyv, 2 e-book és 5 módszertani oktatófilm készült a pedagógusoknak:
  Kiadványok, e-bookok elérhetősége
  Módszertani oktatófilmek elérhetősége
 3. www.tesim.hu – online szakmódszertani központ és tudástár testnevelésben és diáksportban dolgozó pedagógusok részére
  A tudástár egy komplex tudásközpont folyamatosan bővülő tartalommal, az alábbi tematikák mentén:
  Pedagógus-továbbképzések
  Tanmenettervező: csoportra bontott, éves tanmenetek, személyre szabott tematikus tervek, választható tanulási kimenetek
  Értékelési módszerek: 18 szempont szerinti értékelés, jól alkalmazható módszerek a testnevelés értékeléséhez
  Fesztiválszervezés: a mozgás- és diáksportfesztiválok bemutatása, a fesztiválszervezés módszertana
  Videók: több mint 120 videó, játékok, játékos feladatok bemutatása
  Módszertani ajánlások: az MDSZ kiadványainak digitális és tematikus rendszerezése, 17 különböző szempont szerint kereshető
  Játék- és feladatbank: a testnevelés oktatásban alkalmazható több mint 900 játék és feladat, 16 különböző szempont szerint kereshető
  Óraötletek: komplett óravázlatok, motiváló testnevelési tartalmak, újszerű mozgásformák, demonstrációs testnevelés órákról készült videók
 4. Szakmai konferenciák, workshopok
  A projekt keretében – a NETFIT workshopokon túl – további két eseménysorozat zajlott:
  • Szakmai szemináriumsorozat a tanító és testnevelés szakterületeken dolgozó köznevelési szakértők és tantárgygondozó szaktanácsadók részére, melynek címe: „Szakmai támogatás a testnevelés és sport területén a köznevelésben”. Ennek során 7 városban (Szombathely, Szolnok, Budapest, Veszprém, Miskolc, Szeged, Pécs) mutatta be az MDSZ a 2013–2019 közötti időszak, így különösen a projekt jelentősebb szakmai fejlesztéseit, tartalmait. A road show célja elsősorban a köznevelésben dolgozó köznevelési szakértők és tantárgygondozó szaktanácsadók munkájának támogatása volt a T.E.S.I. 2020 stratégiának megfelelően. A hét eseményen összesen mintegy 600 fő vett részt.
 5. Pedagógusoknak szóló 30 órás, ingyenes, PAT által akkreditált továbbképzések
  A projekt keretében 2 tematika mentén zajlottak továbbképzések, amelyeken összesen 140 képzési alkalom során 2119 résztvevő pedagógus sajátíthatott el új módszertani ismereteket az alábbi témákban:
  • „A pozitív motivációs környezet kialakítása és a mozgástanítás korszerű megközelítése az iskolai testnevelésben: elmélettől a gyakorlatig”
  • „A tervezés és tanulásértékelés új megoldásai a minőségi iskolai testnevelésben”

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK