Mélyről indul a fittségfejlesztés az új tanévben

Másfél év mozgásszegény időszak után hatalmas az elmaradás a gyerekek fizikai állapotában, applikáció segíti a testnevelőket a fittségfelmérésben

Két hosszú és fizikailag-mentálisan megterhelő COVID-időszak után a gyerekeknél jelentős testmozgás-deficittel, a testnevelőknél hatalmas kihívással indul az új tanév. Felméréseink szerint 2021. tavaszára még az előző karanténidőszakhoz képest is felére esett vissza a diákok testmozgással töltött ideje, amely a tanév elején indítható NETFIT®-felmérések eredményében is várhatóan visszaköszön majd. A pedagógusok fittségfelmérő munkáját ősztől új applikáció segíti, amellyel jelentősen leegyszerűsödik a felmérés és az adminisztráció.  

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) mind a 2020, mind a 2021-es pandémiás időszakban felmérést végzett a digitális oktatás és egyéb lezárások testmozgásra gyakorolt hatásáról. Az eredmények sajnos visszaigazolták a sejtéseket: a tanulók fizikai aktivitásának szintje az idei tavaszi lezárásokra még súlyosabb visszaesést mutatott.

Már az első felmérésben, 2020-ban is igen alacsony (kb. 20%) volt azon tanulók aránya, akik a közepes vagy nagy intenzitású fizikai aktivitás tekintetében elérték a WHO által ajánlott napi legalább 60 percet. Ez 2021 telére tovább romlott, és már csak minden 10. gyermek érte el az ajánlást. Ebben az időszakban hétköznap átlagosan 1,1 órát, hétvégén átlagosan 1,8 órát játszottak vagy sportoltak a gyerekek a szabadban. Ez az időtartam is jóval kevesebb, mint a tavaszi felmérés során kapott érték, de ami az igazán szembetűnő, hogy a képernyő előtt töltött idő hétköznap napi 3,6-ról 5,2 órára ugrott, amely jelentősen meghaladja az ennek a korosztálynak ajánlott napi legfeljebb 2 órát. A testnevelés órák láthatóan háttérbe szorultak: hétből egy tanuló (13,7%) azt nyilatkozta, hogy a felmérés ideje alatt egyáltalán nem volt testnevelésórája, és a törvény által előírt heti 5 testnevelés órája a tanulók kevesebb, mint egyharmadának volt (29,7%). Az engedélyezett egyesületi sport a tanulóknak mindössze harmada számára jelentett lehetőséget testmozgásra, többségük (66,3%) nem vett részt sportszervezet által szervezett edzésen, vagy sportfoglalkozáson.

Ebben a helyzetben hatalmas szerep hárul az új tanévben az iskolákra és a testnevelést oktató pedagógusokra, hogy az iskolákban ismét biztosítsák a tanulók számára az egészséges fejlődéshez szükséges közepes és nagy intenzitású, valamint erősítő jellegű, rendszeres testmozgás lehetőségét. Az MDSZ az új tanévben arra biztatja a pedagógusokat, hogy a tanév rendjéről szóló rendelet adta lehetőséget kihasználva a fittségi méréseket kezdjék el már az ősz folyamán, amelyre a NETFIT® informatikai rendszere készen áll. Ennek segítségével remélhetőleg időben felmérhető a tanulók fizikai állapota, és így bizonyítékokra alapozható és jól nyomon követhető lesz a tanév során elvégzett egyéni fittségfejlesztő munka. Hatalmas segítséget jelent a testnevelőknek, hogy idén ősztől már elérhető a NETFIT® applikáció is, mely segíti a felmérést, jelentősen leegyszerűsítve mind a mérési folyamatot, mind pedig az eredmények adminisztrációját. Az alkalmazás segítségével ugyanis az adatrögzítés immár okostelefonnal is történhet közvetlenül a mérési folyamat során, és a tanulók is használhatják azt adataik rögzítésére, amelyek később a pedagógus jóváhagyásával válnak véglegessé. Az alkalmazás a tanév indulásával ingyenesen letölthető mind az AppStore-ból, mind a Google Play áruházból, a használatáról, funkcióiról szóló videók pedig megtekinthetők az MDSZ YouTube csatornáján.

További segítséget jelent az iskolák számára a NETFIT új, tanügyi igazgatást támogató modulja is. Ennek segítségével az intézmények és az érintett pedagógusok a mérési időszak lezárását követően automatikusan megkapják azokat a NETFIT® mérési eredményekből származó elemzéseket és értékeléseket, amelyek támogatják a vonatkozó EMMI rendeletben foglalt tantestületi szintű elemzési, értékelési feladataik hatékony megvalósítását. Az értékelések egyrészt keresztmetszeti, másrészt hosszmetszeti riportokat is tartalmaznak, pedagógusi, feladatellátási hely szerinti, intézményi és fenntartói szinteken egyaránt.

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK