Védjegyoltalom alá került a NETFIT®, a TE IS® és a TESI®

A Diákolimpia® logója után az MDSZ legfőbb „termékei” is kizárólagos joggal védettek

A Magyar Diáksport Szövetség által megvalósított „A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési

rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekt fontos állomása, hogy 213 681-es számon a NETFIT® szót, 213 701-es számon a NETFIT® színes ábrás megjelölést, 213 680-as számon a TESI® színes ábrás megjelölést és 213 682-es számon a Te.IS® színes ábrás megjelölést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegyként lajstromba vette. A Hivatal e határozatokkal a kérelmek benyújtására visszamenőleges hatállyal jegyezte be a Magyar Diáksport Szövetség, mint védjegyjogosult kizárólagos jogát a védjegyek használatára és hasznosítására.

A védjegy, mint az árujelzők legfontosabb fajtája arra szolgál, hogy azonosítsa és megkülönböztesse egymástól az egyes árukat és szolgáltatásokat, előmozdítva ezzel a fogyasztók minél hatékonyabb tájékoztatását. A védjegyoltalom ezt a megkülönböztethetőséget és megismerhetőséget részesíti fokozott védelemben.

Büszkén mondhatjuk, hogy a fenti védjegyek bejegyzésével a Magyar Diáksport Szövetség kiemelt projektben végzett tevékenysége nemcsak megkülönböztetett figyelemre, hanem hivatalosan is megkülönböztető jellegre tett szert. Ez a lépés egy újabb elismerés a rendszeres testmozgás népszerűsítése érdekében tett erőfeszítéseinkért.

 

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK