Újabb sikeres nemzetközi pályázatok és elismerések

ESSD 2016

A közelmúltban a Magyar Diáksport Szövetség három projekttel kapcsolatban is pozitív visszajelzést kapott az Európai Bizottságtól: egy lezárt projektünk „Sikersztori” minősítést kapott, két pályázatunkat pedig támogatásra érdemesnek minősítették.

„Sikersztori”-nak minősítette az Európai Bizottság a SHAPE (“Shaping the principles and development areas for health-oriented physical education”), Erasmus+ keretében megvalósult projektünket. Ennek keretében öt partnerszervezettel együtt vizsgáltuk a résztvevő EU tagállamok oktatási rendszereit és alaptanterveit abból a szempontból, hogy azok testneveléssel kapcsolatos tartalmaiban mennyiben jelenik meg az egészségközpontú szemlélet. A projektben az volt a célunk, hogy létrehozzuk a minőségi testnevelés oktatásának tartalmi keretrendszerét Európában (EFQPE-European Framework of Quality Physical Education). A rendszer minden szinten öt tanulási (fejlesztési) területre vonatkozóan azonosítja a minimálisan elvárható követelményeket. A fejlesztési projekt eredményeképpen javaslatokat fogalmaztunk meg az EU és a tagállamok részére az egészségközpontú testnevelés egyes elemeinek befogadására, valamint egy új, egészségtudatos, jövő orientált életvezetési kulcskompetencia kialakítására. Tekintettel arra, hogy az EU-ban jelenleg is folyamatban van a 2006-os kulcskompetencia keretrendszer átalakítása, a projekt eredményeképpen tovább nőhet az MDSZ elismertsége a nemzetközi porondon.

Támogatásra érdemesnek minősítette az Európai Bizottság a „EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY – FLAGSHIP EVENT 2018” pályázatunkat. Az Európai Diáksport Nap – amely a Magyar Diáksport Napja rendezvényéből nőtt ki – az MDSZ első olyan projektje, amely összeurópaivá válhat, s amely a tavalyi évben 20 országban mintegy másfélmillió részvevőt mozgatott meg. A program a rendszeres és egészségközpontú testmozgást igyekszik népszerűsíteni, a sportprogramok szervezéséhez pedig módszertani segítséget is nyújt a résztvevő iskolák számára. Az idei évben az Európai Bizottsággal közvetlen együttműködésben, az Európai Sporthét (EWoS) kiemelt eseményeként rendezzük meg a programot szeptember 29-én, a jövő évben pedig ismételten az Erasmus + program anyagi támogatását vehetjük igénybe ahhoz, hogy az Európai Diáksport Nap az EWoS legnagyobb, egyúttal központi eseménye lehessen. A tény, hogy a pályázatot a Bizottság ismételten támogatja, azt bizonyítja, hogy a program eredményei nemzetközi szinten is felkeltették a döntéshozók figyelmét.

Szintén támogatásra érdemesnek minősítette a Bizottság az „EUPALS (EUROPEAN PHYSICAL ACTIVITY LABEL FOR SCHOOLS)” pályázatunkat. A program keretében ambiciózus vállalkozásba kezdünk: egy olyan nemzetközi hálózat és védjegyrendszer kialakítása a cél, amely – a párhuzamosan, hazai dimenzióban megvalósuló klaszter-projekt fejlesztésével egyidejűleg – motiválja az iskolákat a sportprogramok szervezésére, a rendszeres aktivitás ösztönzésére, egyúttal elismeri a legjobban teljesítő intézményeket. A nemzetközi együttműködés eredményeként kifejlesztendő elismerési rendszer terveink szerint az egész kontinensen alkalmazhatóvá válhat néhány éven belül.

A fenti sikerek azt mutatják, hogy az MDSZ tevékenysége és professzionális munkája egyre inkább elismert és megbecsült a hazai és a nemzetközi térben egyaránt.

 

 

 

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK