Program indul a fiatalok mozgásban gazdag életmódjáért

Foci-, kézi- és kosárlabdákat, ugrálóköteleket, futballkapukat és pulzusmérő órákat is tartalmaz az a sportszercsomag, amit a Magyar Diáksport Szövetség a kevésbé fejlett régiók 6 iskolájának juttat el decemberben és januárban. Az érintett oktatási intézmények mind részt vesznek az MDSZ Tehetséggondozás sport által EFOP 3.2.10-16-0001 jelű, európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projektjének „Klaszter alprojekt”-jében. Ennek célja, hogy valós tapasztalatok alapján olyan megoldási útmutatót tudjon adni az ország valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményének, amely révén összehangolt szakmai együttműködés alakítható ki helyben, és így növelhető a fiatalok sportolási kedve és lehetősége is. A „Klaszter alprojekt”-ben abádszalóki, körmendi, tarnabodi, kiskunhalasi, pusztaszabolcsi és komlói általános- és középiskolák vesznek részt.

A Magyar Diáksport Szövetség az idei tanévben kezdte meg a Tehetséggondozás sport által, EFOP 3.2.10-16-0001 jelű európai uniós projekthez tartozó „Klaszter alprojekt” előkészítését. Ennek során 6 vidéki iskola bevonásával valós képet vázolnak fel az iskolai és az iskolán kívüli sportolási, és az ezekhez kacsolódó szakmai együttműködési lehetőségekről, valamint az infrastrukturális helyzetről. A helyzetértékelésre várhatóan 2018. május-júniusban kerül sor. Jövő év őszétől pedig már annak tesztelése következik, hogy valamennyi érintett – iskola, önkormányzat, önkéntesek, szülők, pedagógusok, sportegyesületek, MDSZ helyi kollégáinak – bevonásával helyi szinten hogyan lehet hatékonyabb együttműködést kialakítani a családok és a sportolási lehetőséget biztosító szervezetek között. A „Klaszter alprojekt” végeredménye egy valós tapasztalatokra épülő ajánláscsomag lesz, amely bemutatja, feltárja az iskola és a helyi, térségi szereplők tudatos együttműködési lehetőségeit annak érdekében, hogy a fiatalok életének még inkább része legyen a rendszeres testmozgás, és a fizikai aktivitásban gazdag közösségi programokon való részvétel. A projekt hozzájárul továbbá az iskolai egészség- és személyiségfejlesztő munka minőségének emeléséhez, végső soron pedig az egészségtudatosabb, aktív életvezetéshez, valamint a hatékonyabb tehetséggondozáshoz is.

Az alprojekt előkészítésén a Magyar Diáksport Szövetség részéről 70 fő vesz részt.  A kiválasztott iskolák között található intézmény kisebb és nagyobb településről egyaránt, továbbá alapítványi, egyházi és állami fenntartású, valamint általános iskola, szakiskola és gimnázium is. A „Klaszter alprojekt” előkészítését és lebonyolítását nagy értékű sportszercsomagok is segítik majd az egyes iskolákban.

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK