Nemzetközi pályázati siker

A Magyar Diáksport Szövetség sikeresen pályázott a 2020-as évre kiírt nemzetközi „Mobilitási és csereprogramok a sport területén” pályázati felhívásra.

 Az Európai Unió által kiírt „Mobilitási és csereprogramok a sport területén” pályázat átfogó célja, hogy lehetőséget nyújtson a sporttal foglalkozó szervezetek munkatársainak tanulási célú mobilitás programokban való részvételre, és ezzel új, külföldön megszerzett képességekre, képesítésekre és készségekre tegyenek szert. A tanulási célú mobilitás olyan humántőke-beruházásnak tekinthető, amellyel növelhető a sporttal foglalkozó szervezetek kapacitása.

Az MDSZ számára fontos volt, hogy részt vegyen ebben a felhívásban, hiszen a sport nagyszerű eszköz arra, hogy különböző nemzetek polgárai találkozzanak és személyes kapcsolatokat építsenek ki egymással. Az Unión belül, illetve annak határain kívül helyi szinten megvalósuló együttműködések, partnerségek és csereprogramok pozitív társadalmi változásokat eredményezhetnek. A Magyar Diáksport Szövetség a nyugat-balkáni- és az EU-s országok közötti tudásáramlást igyekszik specifikus célok mentén a megvalósítani. Elsőként a mobilitásban és a tudásátadásban résztvevő sportszakember kompetenciájának a fejlesztése a cél. Emellett új partneri hálózatok kialakítása és megerősítése, valamint hosszútávú partneri kapcsolatok és az együttműködés lehetőségének biztosításán van a fókusz.  Magyarország és a nyugat-balkáni országok közös kulturális és történelmi hátterére alapozva az MDSZ törekszik arra, hogy a projektben részt vevő európai uniós országok és a nyugat-balkáni régió között közvetítő szerepet töltsön be a már bevált jógyakorlatok megosztásában, disszeminálásában. A bilaterális tudástár megosztás és a kompetenciafejlesztés a sport területén három dimenzióban valós meg:

  1. Az oktatási és sport szektor viszonyrendszerében – az iskolai- és diáksport helyzete;
  2. A grassroots sport alapjaiban – testnevelésórán, diáksportban és iskolai fizikai aktivitásban;
  3. Tanulói önkéntesség a diáksportban és az iskolai aktivitásban.

Az Európai Bizottság felelős szervezete által írt értékelésből kiderül, hogy a Magyar Diáksport Szövetség pályázata teljes relevanciában áll az Európai Unió sporttal kapcsolatos politikai irányvonalaival. Így a közel maximális, több mint 190 ezer euró értékű támogatási összeget sikeresen nyerte el az MDSZ.

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK