HEPA KONFERENCIA 2014

Dr. Csányi Tamás beszámolója Zürich-ből

Magyar Diáksport Szövetség mint HEPA focalpoint, részese azon kezdeményezésnek, amely az EU tagállamok egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos kezdeményezéseit, intervencióit, interszektorális tevékenységeit összegyűjti, rendszerezi és információt szolgáltat róluk.

Az MDSZ képviseletében Dr. Csányi Tamás, a sportállamtitkárság képviseletében Veress Réka képviseltette magát a konferencián Magyarországról.

A konferencia első napjának nyitó plenáris ülésén Tommi Vasankari a WHO-HEPA jelenlegi vezetője megtartotta nyitóbeszédét. Ezt követően Joao Breda WHO program menedzser mutatta be a WHO által fejlesztés alatt álló fizikai aktivitás stratégia munkaanyagát, tervezetét. Ezt követően Agata Dziarnowska előadást tartott az Európai Bizottság sporttal kapcsolatos támogatásairól különös tekintettel a HEPA-ra. Előadásában említette az ERASMUS + pályázati konstrukciót, és említést tett egy, a focal pontok számára tervezett direkt támogatásról. Az Erasmus +- ban 2014-ben és 2015-ben egyaránt 22.5M € áll rendelkezésre, amely 50%-a a kettős karrierrel kapcsolatos, míg a másik fele a HEPA-val kapcsolatos programok, kutatások támogatását célozza. Beszélt a „European week of sport” elnevezésű kezdeményezésről, amelyet 2015 szeptembertől terveznek bevezetni Európai színtéren. A program megszervezésére 80.000 € áll majd rendelkezésre tagországonként.

Az ebédet követő szekciókban kezdődtek meg a különböző tudományos eredményeket publikáló előadások. A konferencia ezen részében 6 szekcióban zajlottak az előadások. A konferencián 53 előadás és 60 poszter került bemutatásra.

32-es sorszámú előadóként a Fizikai aktivitás és ülő életmód elnevezésű szekcióban megtartottam a: „Health related fitness among 10-18 ages Hungarian students: Results of a nationally representative study with the Hungarian National Student Fitness Test (NETFIT)” című előadásomat. Az előadás nagy érdeklődést keltett, a szekcióban a legtöbb kérdés az előadásomat követően merült fel.

A konferencia második napjának délelőttjén a plenáris ülésen elhangzó előadások közül kiemelendő dr. Ruth Looselőadása, aki a mozgás, elhízás és a gének kapcsolatáról beszélt. További előadó volt Nanett Mutrie, aki a skót lakosság mozgásos viselkedésének előmozdításáért működő projekt „Let’s make Scotland more Active” egyik vezetője, alapítója. Brazília képviseletében Pedro Hallal egy rendkívül érdekes kezdeményezést mutatott be, amely a világban publikált HEPA-val foglalkozó kutatások adatbázisának országonkénti eredményeit fogja össze. Ezt követően poster bemutatók következtek.

A késő délután folyamán egy záró paneldiszkusszió zajlott. Ennek résztvevői dr. Fiona Bull ( ISPAH, Ausztrália) Joao Breda (WHO), Agatha Dziarnowska, Tommy Vasankary (WHO-HEPA elnök), Robert Sallis (Exercise is Medicine elnök), Jacob Schouenborg (ISCA főtitkár) voltak. A beszélgetés fókuszában a mozgás és az egészségbiztosítási ellátás kapcsolatának, problémájának tárgyalása állt.

Dr. Csányi Tamás

osztályvezető

Iskolai Testnevelés osztály

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK