ELINDULHATNAK A SZABADTÉRI DIÁKOLIMPIA® VERSENYEK

A Magyar Diáksport Szövetség minden hónap 10. napjáig rendelkezik a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® versenyrendszer felfüggesztésének aktuális helyzetéről. Ennek értelmében a Diákolimpia® 2020/2021. tanévi versenyrendszerével kapcsolatban vezetőségünk az alábbi friss döntést hozta:


(1) a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® versenyrendszerének 2020. november 11-től kezdődő – és eredetileg 2020. december 11-ig tartó – felfüggesztése 2021. március 10-ig meghosszabbításra kerül. A felfüggesztés időtartama alatt a Magyar Diáksport Szövetség rendezésében megvalósított Diákolimpia® versenyek vonatkozásában, a versenyrendszer valamennyi (körzeti, megyei, valamint országos) szintjén, Diákolimpia® versenyek nem kerülnek megrendezésre, jelen döntés kiterjed a Mező Ferenc – Szellemi Diákolimpia® országos elődöntőire, döntőire is.


A döntés értelmében a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® Versenykiírás hatályát veszti, az abban szereplő határidők és időpontok nem érvényesek.
(2) Az (1) pontban meghatározott felfüggesztés hatálya alól kivételt képeznek azon Diákolimpia® versenyek melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:


a. szabadtéren, nem nevelési, oktatási intézmény területén kerülnek megrendezésre, valamint
b. nem kontakt sportágnak minősülő (test-testtel és a test valamilyen mozgó tárggyal – labdával – nem érintkezik) sportágban kerülnek megrendezésre.

A (2) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő sportágak köréről a Magyar Diáksport Szövetség előzetesen dönt.
A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett, a (2) pontnak megfelelő sportágak esetében a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® Versenykiírásban szereplő határidők és időpontok felülvizsgálatra kerülnek, azok továbbra sem érvényesek.


A Magyar Diáksport Szövetség a fentiekről haladéktalanul tájékoztatja az érintett országos sportági szakszövetségeket, sportági szövetségeket.

A járványügyi helyzettel kapcsolatos fejlemények és információk folyamatos feldolgozása mentén a versenykiírással kapcsolatos további intézkedésekről a Magyar Diáksport Szövetség minden hónap 10. napjáig ad tájékoztatást.
Budapest, 2021. február 8.

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK