Egészségközpontú testnevelésre van szükség – az MDSZ megkerülhetetlen szereplő a hazai és nemzetközi fejlesztésekben

TSD_8495

A Magyar Diáksport Szövetség lezárta első ERASMUS+ projektjét, amelyben a minőségi testnevelés európai szintű tantervi fejlesztésének irányaira és egy új, az iskolai testneveléshez és egészséges életvezetéshez kapcsolódó kulcskompetencia-terület kialakítására tett konkrét javaslatot. A projekt folyamán 6 ország (Luxemburg, Németország, Görögország, Hollandia, Szlovénia, Litvánia) oktatási rendszerét, alaptanterveit, kompetencia-alapú oktatási, így különösen testnevelési gyakorlatát elemeztük. A kutatásaink és a nemzetközi partnereink segítségével – az Európai Képesítési Keretrendszerhez illeszkedően – kidolgoztuk a testnevelési tantervek tanulási eredmények formájában leírt minimum-követelményrendszerét. A kidolgozott keretrendszerre az MDSZ részéről a Magyarországon esedékes Nemzeti alapterv felülvizsgálat alapjául is tekintünk a műveltségi területen, hiszen – a T.E.S.I. 2020 stratégiának megfelelően –  EFOP-3.2.8. jelű projektjében Szövetségünk kapott felhatalmazást arra a Kormánytól, hogy kidolgozza javaslatait az új alaptanterv testnevelés és sportot érintő tartalmaira.

A SHA P.E projektben kidolgoztuk továbbá egy új, “egészségtudatos, jövő orientált életvezetésnek” nevezett kompetencia-terület összetevőit, tartalmait. Célunk, hogy ez a javaslatunk mind itthon, mind pedig Európában rámutasson arra, hogy a 21. században az egészséges és fizikailag aktív munkaerő biztosítása lesz a legnagyobb kihívás. Örömteli hír, hogy e javaslatunkra a Európai Tanács és az Európai Bizottság már felfigyelt, hiszen az MDSZ-t szakértőként kérte fel arra, hogy tegyen javaslatot a 2006-os kulcskompetencia referencia-keret módosítására. Mindemellett bízunk abban is, hogy ez a javaslatunk itthon is nyitott fülekre talál, és szintén hamar gyökeret verhet a készülő új Nemzeti alaptantervben.

A projekt szakmai tartalmainak létrehozása az iskolai testnevelés vezető európai szervezete, az EUPEA szakmai részvételével történt.

A két dokumentum – egyelőre angol nyelven – letölthető az alábbi linkeken:

European Framework of Quality PE

Healt-conscious Future-oriented Life Management KC

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK