Az MDSZ rendezte az Európai Testnevelési Szövetség négy napos találkozóját

Navracsics Tibor dr. Claude Scheuer dr. Claude Scheuer ,Balogh Gabor, Navracsics Tibor Balogh Gabor

A 200.000 testnevelőt képviselő EUPEA a Margitszigeten tanácskozott

Budapesten rendezték meg az Európai Testnevelési Szövetség négy napos találkozóját (EUPEA Board és Forum meeting), ahol a résztvevők az éves közgyűlés mellett szakmai workshopokon vitatják meg és alakítják ki a nemzeti tantervek testnevelési irányelveit. Az eseményt Claude Scheuer, Navracsics Tibor és Balogh Gábor nyitotta meg.

A több mint 30 nemzeti tagot számláló Európai Testnevelési Szövetség (EUPEA) október 1. és 4. között rendezte meg találkozóját a Margitszigeti Danubius konferenciahotelben, amelyet Claude Scheuer, az EUPEA elnöke, Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, illetve Balogh Gábor, az Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elnöke, világ- és Európa-bajnok egykori öttusázó nyitott meg.

Az EUPEA nemzeti testnevelési egyesületek ernyőszervezete, amely tagjain keresztül mintegy 200 ezer testnevelőt képvisel Európa-szerte. A szervezet alapvető célja, hogy felhívja a figyelmet a testnevelésre, mint a nemzeti oktatás kiemelkedő jelentőségű területére, továbbá biztosítsa a minőségi testnevelés megfelelő jelenlétét a tantervekben.

Navracsics Tibor nyitotta meg az eseményt.

„A sport területén folytatott uniós megbízatásom fókuszában a fizikai testmozgás népszerűsítése és a szabadidősport fontosságára való figyelemfelhívás áll. Törekvéseim olyan célokat támogatnak, mint a tanulmányi eredmények javítása, a gazdasági fejlődés erősítése és az egészségbiztosítási költségek csökkentése. Emellett hiszem, hogy a sport a szociális integrációs problémák megoldásához is hozzájárulhat” – hangsúlyozta.

Az esemény házigazdája, Claude Scheuer elmondta, hogy az EUPEA alapvető törekvése, hogy az Európai Unió tagállamaiban a testnevelés és az iskolai sport helyzetét folyamatosan vizsgálva segítse az unió közösségi munkáját szakmai tanácsaival.

„Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a testneveléssel töltött órák mennyiségi emelése mellett a minőség fejlesztése kulcsfontosságú” – tette hozzá az EUPEA elnöke.

Az éves közgyűlés mellett a minőségi testnevelés aktuális kérdéseit feszegették a résztvevők, így Balogh Gábor a Magyar Diáksport Szövetség elnöke is kifejtette álláspontját.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy azok a módszertani kiadványok és programok, amelyekbe belekezdtünk, felkeltették az európai tagállamok ilyen jellegű szervezeteinek figyelmét. A mai napon a különböző országok testnevelés tanterveit hasonlítjuk össze és áttekintjük azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket érdemes egymástól átvenni. Továbbá megvitatjuk azokat a fontos lépéseket is, amelyekkel a gyerekeket a sport irányába tereljük” – foglalta össze a programpontokat.

Az MDSZ szakmai hálózatépítési tevékenysége egyik legfontosabb eredményének tekinti, hogy az EUPEA tagok képviselői mellett a visegrádi országok képviselői is részt vettek a találkozón.

 

Mi mozgatja Európát?

A sport és a testmozgás népszerűsítésének fontosságáról

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságügyért és sportért felelős biztosának beszéde, amely 2015. október 2. napján, Budapesten, az Európai testnevelési Szövetség (EUPEA) 26. közgyűlésén hangzott el.

„Hölgyeim és Uraim

Nagy örömmel csatlakozom ma Önökhöz.

Engedjék meg, hogy röviden vázoljam a sporttal kapcsolatos, az elkövetkező években szem előtt tartott prioritásaimat. Két olyan területre fogok koncentrálni, amelyeken különösen számítok az Önök támogatására: a testmozgás népszerűsítésére általában, és az alulról szerveződő sportok népszerűsítésére konkrétabban.

Társadalmunk rendkívüli kihívásokkal néz szembe jelenleg a gazdasági versenyképességünk fenntartásától, a migránsok és menekültek integrálásán át a radikalizálódással és terrorizmussal való küzdelemig tartó nehézségekre gondolok elsősorban. Olyan összetett problémák ezek, amelyek megoldásához bölcsen kell használnunk a rendelkezésre álló erőforrásokat, s amelyek kezelése során létfontosságú szerep hárul a sportra és különösen az alulról szerveződő sportra.

A sport és a testmozgás a hasznunkra válik, akár egyénként tekintünk magunkra, akár a társadalom tagjaként. Az egyén szintjén a sport az örömről, az egészségről és arról szól, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. De tulajdonképpen valami sokkal többről is. A sport és a testmozgás képes összehozni különböző hátterű embereket: képes barátságokat szőni és közösségeket építeni.

A sport ugyancsak hatékony eszköze lehet a társadalmi felzárkózás támogatásának. A közösséghez tartozás élményét adja ugyanis az ugyanazon sportnak hódolók számára, és nagyon különböző hátterű embereket segít egymás megértésében. Ily módon a sport a kirekesztés és marginalizáció elleni erőfeszítéseket támogatja, s az egyén társadalomtól való elidegenülése és radikalizálódása ellen hat.

Ahhoz azonban, hogy a sportban rejlő társadalmi potenciált a lehető legteljesebb módon aknázhassuk ki, meg kell értenünk, miként támogathatjuk a sportot – és különösen az alulról szerveződő sportot – a leghatékonyabb módon. Éppen ezen okból döntöttem úgy, hogy egy magas szintű munkacsoportot hozok létre, amely kifejezetten az alulról szerveződő sportnak szenteli tevékenységét.

A munkacsoport a következő hetekben kezdi meg munkáját, és elképzeléseim szerint konkrét eredményeket fog tudni felmutatni jövő nyárra. Ezen a pontom azt is hozzá kell tennem, hogy a csoport egy tagja Önök között ül: Balogh Gábor úr, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elnöke. Biztos vagyok abban, hogy számíthatok az ő aktív tevékenységére a munkacsoport működése során. Abban is biztos vagyok, hogy a munkacsoport és az ő tevékenykedése is hozzájárul majd ahhoz, hogy hatékonyan lépjünk fel az alulról szerveződő sport jelentőségének további növelése érdekében, amely nagyobb mértékben járulhat így hozzá nyitott, toleránsabb társadalmak építéséhez.

A fentieken túl természetesen prioritás számomra a testmozgás európai népszerűsítése is, hisz mindannyian ismerjük a tényeket.  Tudunk az egyre inkább mozgásszegény életmódunkról és arról, hogy az európai emberek több mint fele egyáltalán nem, vagy alig sportol.

Pedig a testmozgás rendkívüli jelentőségű az életmóddal összefüggő betegségek előfordulásának, valamint azok társadalmi és gazdasági költségei csökkentésének szempontjából. Az ár ugyanis, amit életmódunk miatt meg kell fizetnünk, elviselhetetlenül magas: a mozgásszegény életmód minden egyes évben egymillió európai halálát eredményezi, s gazdaságainknak 80 milliárd eurós kárt okoz, többek között a kieső munkaórák és az emelkedő közegészségügyi-egészségbiztosítási költségek miatt.

És e tények azok, amik a testnevelés különös jelentőségét adják: ha már kora gyermekkorban megmutatjuk, hogy a sport örömteli tevékenység, a minta alapját képezheti egy fizikailag aktív, egészséges életmódnak, amely a felnőttkorban is jellemző marad.

Mindezek miatt meggyőződésem, hogy a sportnak és a testmozgásnak bármilyen oktatási környezetben fontos helye van. Az iskola az a hely, ahol a diákok felfedezhetik és élvezhetik a testmozgás előnyeit – s nem csak a sportosabbak vagy tehetségesebbek, akik egyébként is nagyobb valószínűséggel sportolnának rendszeresen. Ez az oka, amiért őszintén örülök az olyan kezdeményezéseknek, mint a mindennapos testnevelés itt Magyarországon, amely napi egy testnevelésórát ír elő az általános és középiskolákban.

Itt kel megemlítenem, hogy a Bizottság tagállami szakértőkkel és nemzetközi szervezetekkel közösen dolgozott ki olyan ajánlásokat, amelyeknek célja a testnevelés fejlesztése és népszerűsítése. Az EUPEA és az MDSZ is közreműködött e munkában, s ténykedésük annak is jó példáját adja, miként vezethet a szakmai együttműködés konkrét programokhoz, javaslatokhoz.

Az egyesített erővel elérhető eredmények másik remek példája az első Európai Sporthét, amelyre az előző hónapban került sor, s amelyet sportszervezetekkel, tagállamokkal és külön e programra felkért nagykövetekkel szerveztünk meg.

Az eredmények pedig meggyőzőek az első alkalom után: több mint 3000 eseményt szerveztek a program égisze alatt Európában – majd kétszázat Magyarországon -, amelyeknek összesen több mint ötmillió résztvevője volt. Személy szerint az első sporthét minden levonható tanulságát arra fogom használni, hogy a következő évi rendezvénysorozat még sikeresebb legyen. Amit azonban már most világosan látunk a kezdeményezés alapján, hogy nagyon sok ember, és különösen a fiatalok érdeklődnek a sportok, a testmozgás iránt, de számos alkalommal hiányoznak a lehetőségeik, hogy ténylegesen bekapcsolódjanak a sportprogramokba. És ez az a pont, ahol ismét fontossá válik az Önök szerepe.

Az Önök szervezeteihez hasonló szervezetek, és a maihoz hasonló találkozók segíthetnek, hogy folyamatosan a döntéshozók napirendjén tartsák a sporttal és testneveléssel kapcsolatos kérdéseket, és hogy új, hatékony megoldási javaslatokat határozzunk meg. Az Önök munkája tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy az európaiaknak – öregeknek és fiataloknak egyaránt – lehetőségeket adjunk az aktív életmódra.

Keményen dolgozunk azért, hogy európai szinten is támogassuk ezeket a törekvéseket. Az Erasmus + programnak jelentős szerepet kell játszania abban, hogy a sport terén meghatározott prioritásokat szolgáló programokat anyagilag is támogathassuk. Csak példaként említem, hogy az Erasmus + program 16, a testmozgást népszerűsítő projektet támogat több mint 6 millió euróval.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az MDSZ-nek is gratuláljak, amiért két pályázata is támogatást nyert az Erasmus + programban, amelyek közül az egyik az Európai Diáksport Nap megszervezését tűzte ki célként, többek között az EUPEA partnerként való közreműködésével. Végezetül engedjék meg, hogy sok sikert kívánjak Önöknek ezekhez a projektekhez, valamint az azokon túli feladatokhoz.

Köszönöm a figyelmet.”

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉG

telefonszám: (+36-1) 273-3570 fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: mdszok@mdsz.hu 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ügyfélszolgálat: ingyenesen hívható telefonszám: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h) fax: (+36-1) 273-3599 e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu

PARTNEREINK