A rendszeres sportolás az egyik legjobb immunerősítő, mégis keveset mozogtak a gyerekek az új típusú koronavírus járvány tavaszi hulláma alatt

A Magyar Diáksport Szövetség a járványügyi készültség időszakában segítséget nyújtó iránymutatásokat dolgozott ki az iskolai testnevelés és diáksport területén.

Sajnos igen alacsony arányban végeztek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásának megfelelő, legalább napi 60 perc testmozgást az iskoláskorú gyermekek a tavasszal bevezetett kijárási korlátozások alatt.  A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által vezetett európai felmérés szerint a tanulók mindössze 20%-a, vagyis mindössze 5-ből 1 gyermek volt aktív legalább az ajánlott időtartamban. A tanulók emellett – a digitális oktatásnak köszönhetően – jóval több időt töltöttek képernyő előtt a javasolt napi legfeljebb 2 óránál. Leginkább azok a gyerekek végeztek megfelelő mennyiségű és intenzitású fizikai aktivitást a korlátozások alatt, akik strukturált napirendet követtek, akik aktívan részt vettek az online testnevelés órákon és akik legalább napi 2 órát játszottak a szabadban.

Az MDSZ 2020. május 15-31. között végzett kutatást (amely elérhető itt) 6-18 éves gyerekek körében, melyben csaknem 9000 fő vett részt 11 európai országból. A felmérés során kutatóink és közreműködőink arra keresték a választ, hogy mennyit mozogtak a gyermekek a járvány hatására bevezetett korlátozások során, illetve mi befolyásolta az aktivitásukat.

A WHO ajánlása szerint iskoláskorú gyermekek számára az egészséges testi, pszichés és idegrendszeri fejlődéshez legalább napi 60 perc közepes vagy nagy intenzitású testmozgás szükséges. (Ezt az intenzitást akkor érjük el, ha megemelkedik a pulzus és a légzésszám, mint például futás, kerékpározás, úszás esetében.) Tanítási időszakban az iskoláskorúak a szükséges mozgás jelentős részét az iskolához kötődő tevékenységekkel szerzik meg (pl. a mindennapos testnevelés órákon, a tanórák közötti szünetekben, tanítás utáni iskolai sportfoglalkozások alkalmával, illetve az iskola és az otthonuk közötti aktív közlekedés során). A március közepén elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarend életbe lépése, a játszóterek és parkok bezárása, a csoportos edzések megtiltása hatalmas kihívás elé állította a családokat. A felmérés azt mutatja: a távolléti oktatás egyik legmostohább gyermeke sajnos a testnevelés tantárgy volt. Magyarországon a tanulók csaknem egyharmada nyilatkozta ugyanis azt, hogy egyáltalán nem vett részt online testnevelésórán. Nem túl biztató ugyanakkor, hogy akik részt vettek, azoknak is csupán kb. harmada volt aktív az online testnevelésórákon. A fiatalabbak ezúttal is jóval motiváltabbnak mutatkoztak, ugyanis a 6-10 évesek 32,1%-a végzett minden nap legalább 60 perc, legalább közepes erősségű mozgást, míg a 11-14 évesek körében ez az arány már csak 20,5%, a 15-18 évesek között pedig csak 15,5%. A fiúk – szintén trendszerűen – aktívabbnak mondhatók a lányoknál: 24%, illetve 16% volt a napi aktivitás nemek szerinti aránya. A falusi, kistelepülési környezet és életmód is kedvezett a mozgásnak, illetve akinek kutyája, kertje van, szintén nagyobb arányban mozgott napi rendszerességgel. A legerőteljesebb hatása azonban a strukturált napirendnek volt a gyerekek mozgására: akik a kijárási korlátozások során meghatározott napirend szerint élték az életüket, azoknak 31%-a, akik napirend nélkül éltek, azoknak mindössze 15%-a érte el az ajánlott aktivitást. A legnépszerűbb mozgásformák a séta, kerékpározás, kocogás/futás, illetve a futball voltak, tehát a kültéri aktivitás vonzotta leginkább a fiatalokat. Az MDSZ a felmérés gyorsjelentésének nyilvánosságra hozásával is arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy járványhelyzetben a testnevelés oktatása, a rendszeres iskolai testmozgás és sport háttérbe szorulhat, amely hosszútávon a tanulók egészségét veszélyezteti. Az óvodai és iskolai testmozgás, testnevelés és a rendszeres sporttevékenység a felnövekvő generációk testi-lelki és szellemi egészségének záloga, személyiségfejlesztésének kiemelt eszköze.

A testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület a Nemzeti Alaptanterv meghatározó eleme, egyenrangú bármely másik tanulási területtel és közismereti tantárggyal, ezért a testnevelés tanórák elhagyása, az iskolai sportköri foglalkozások megszervezésének háttérbe szorítása, az óra- és foglalkozásszám, vagy időkeret csökkentése nem csupán etikátlan, hanem jogszerűtlen is. Éppen ezért kiemelten lényeges, hogy az intézmények és a pedagógusok az iskolai testnevelés órákat, valamint az iskolai sporttevékenységet és egészségfejlesztő mozgásprogramokat a jövőben az aktuális járványhelyzet előírásokhoz igazodóan, biztonságosan és egyben megfelelő hatékonysággal tudják megszervezni.

A 2020/2021. tanév a COVID-19 járványügyi készültség jegyében indul el a jövő héten. A nevelési-oktatási intézményeknek számos ponton igazodniuk szükséges az aktuális járványügyi helyzethez, amelyre reagálva az MDSZ – hasonlóan számos nemzetközi és európai szakmai szervezethez –megfogalmazta részletes szakmai iránymutatásait az iskolai testnevelés és az iskolai sporttevékenység megvalósítására. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai lektorálásával készült dokumentum, amely részletesen az alábbi felületen olvasható, a következő alapelveket fogalmazza meg:

 1. Az időjárási körülmények figyelembevételével törekedni kell a szabadtéri testnevelésórák és sportfoglalkozások megvalósítására.
 2. A tanórákon részt vevő tanulói létszámnak megfelelően biztosítani kell lehetőleg a megfelelő távolság tartását. Ehhez szükséges lehet helyszínmódosítás, vagy az osztályok tanulócsoportokra bontása.
 3. A sportfoglalkozásokon törekedni kell a testi kontaktus elkerülésével járó mozgásformák alkalmazására.
 4. Minden tanóra és foglalkozás előtt és után biztosítani kell az alapos kézmosást, kézfertőtlenítést.
 5. Amennyiben a testmozgásra használt teremben nincs lehetőség a folyamatos légcserére, szellőztetésre, abban az esetben nem engedélyezhető a beltéri foglalkozások megtartása.
 6. Lehetőség szerint olyan sporteszközök használata javasolt, amelyeket könnyen fertőtleníteni lehet minden tanórai használatot követően. A sporteszközök használatakor törekedni kell arra, hogy egy-egy foglalkozáson minimális legyen az eszközök cseréjéből, átadásából adódó vírusterjedés lehetősége. Jó megoldás, ha egy tanórán csak egyvalaki dolgozik egy adott eszközzel.
 7. A maszkhasználat nagy intenzitású mozgások alatt tilos.

A szakmai iránymutatásban az MDSZ számos módszertani és didaktikai megvalósítási lehetőséget és tartalmat is javasolt a testnevelést oktató pedagógusok számára, amelyek a részletes iránymutatásoknak megfelelnek.

 

 • Egyéb hírek

  Mozgáslehetőség és online sportkihívások diákoknak – indul a Diákolimpia GameTime2!

  |

  Az iskoláskorú gyerekek aktivizálására újra elindítja online játékát a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ). A nyolc sportágban, egyenként tizenkét kihívással induló Diákolimpia GameTime2 a felfüggesztett diáksportversenyeket, közte a Diákolimpiát igyekszik pótolni a résztvevő sportolók és pedagógusok számára. A kihívásokat ezúttal is kiváló élsportolók mutatják be, többek között Dzsudzsák Balázs, Hanga Ádám, Baji Balázs, Ligetvári Patrik, Kovacsics […]

  Elkezdődött a NETFIT® mérési időszak az iskolákban

  |

  Az iskolákban a tanév rendjéről szóló rendeletnek megfelelően hétfőn elkezdődött az aktuális fittségmérési időszak, amelynek eredményei alapján pontos képet kapnak majd a pedagógusok, a szülők és a döntéshozók a diákok fittségi állapotáról. A NETFIT® mérés az 5-12. osztályos tanulók bevonásával zajlik, azonban mivel a középfokú oktatási intézményekben jelenleg tantermen kívüli, digitális munkarend van érvényben, így […]

  FEBRUÁR 10-IG MEGHOSSZABBÍTJUK A DIÁKOLIMPIA VERSENYEK FELFÜGGESZTÉSÉT

  |

      A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) Országos Központja összhangban a védelmi intézkedésekről szóló Kormányrendeletben foglaltakkal a Diákolimpia® 2020/2021. tanévi versenyrendszerével kapcsolatban a mai napon az alábbi döntést hozta: (1) a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® versenyrendszerének 2020. november 11-től kezdődő – és eredetileg 2020. december 11-ig tartó – felfüggesztése 2021. február 10-ig meghosszabbításra kerül. A felfüggesztés […]

  Sportösztöndíj programot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

  |

  Az idei tanévben érettségiző és kiemelkedő sportteljesítménnyel rendelkező tanulóknak ajánljuk az alábbi felhívást: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázatot ír ki a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban az Egyetem államilag támogatott, az államtudományi képzési területhez tartozó, nappali és levelezős munkarendű alapképzésére, olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló felvételi jelentkezők számára. A sportösztöndíjat elnyerő sportolók sikeres érettségi vizsga, valamint a […]

  Január 11-ig meghosszabbítjuk a Diákolimpia versenyek felfüggesztését

  |

  A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) Országos Központja összhangban a védelmi intézkedésekről szóló Kormányrendeletben foglaltakkal a Diákolimpia® 2020/2021. tanévi versenyrendszerével kapcsolatban a mai napon az alábbi döntést hozta: A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® versenyrendszerének 2020. november 11-től kezdődő – és eredetileg 2020. december 11-ig tartó  –felfüggesztése 2021. január 11-ig meghosszabbításra kerül. A felfüggesztés időtartama alatt a Magyar […]

  Újabb négy évre Balogh Gábor az NDHSZ elnöke

  |

  Megtartotta esedékes tisztújító küldöttgyűlését a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) – amelynek az MDSZ is alapító tagszervezete és 2017. óta működik a sportról szóló törvény által létrehozott négy sportköztestület egyikeként. A döntéshozók egyhangú szavazással újraválasztották tisztségében a szervezetet az elmúlt négy évben elnökként irányító Balogh Gábort, szövetségünk elnökét. A köztestület alelnökévé a küldöttek […]

  Minden mozgás számít! – A mozgásszegény életmód és az elégtelen fizikai aktivitás veszélyeire hívja fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet (WHO)

  |

  A WHO új, globális fizikai aktivitás ajánlása a testmozgás egészségre gyakorolt hatásainak és a mozgásszegény életmód káros hatásainak legújabb kutatásain alapul. Az új irányelvek kihangsúlyozzák az aktivitás fontosságát minden élethelyzetben lévő ember számára, és felhívják a figyelmet, hogy a mozgásnak bármilyen formája – például a lépcsőzés és a házimunka is – jelentőséggel bír.  Kiemelt fontossággal […]

  Megtarthatók köztéren a testnevelés órák

  |

  Az elmúlt hetek járványügyi korlátozó intézkedései alapján a Magyar Diáksport Szövetség levélben kért állásfoglalást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságától, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt korlátozások tükrében van-e lehetőség a testnevelésórák megtartására az iskola területén kívül, az iskolához közel eső közterületen, parkban vagy szabadtéri sportpályán. Örömmel tudatjuk, hogy a Minisztérium képviseletében […]

  Több mint 500-an követték a HIPE 2020 és CEREPS+ nemzetközi, minőségi testnevelés témájú online konferenciánkat

  |

  Immár negyedik alkalommal rendeztük meg a minőségi testnevelésre fókuszáló, nemzetközi konferenciánkat, ezúttal a CEREPS, azaz az Európai Testnevelési és Sport Kutatási Tanács nemzetközi szervezettel összefogva. Fő célunk volt, hogy a konferencia ezúttal a tudomány, a módszertan és a gyakorlat hármas egységében reagáljon a legaktuálisabb kérdésekre, kihívásokra. A rendezvényt az idei évben rendhagyó módon kellett lebonyolítanunk: […]

  Meghosszabbításra került a Szellemi Diákolimpia® gyakorló fordulójának kitöltési határideje

  |

  A Szellemi Diákolimpia® 0. gyakorló fordulójának kitöltési határideje december 04-ére módosult. Az éles fordulókkal ellentétben a gyakorló feladatsorok megválaszolására csaknem egy hónap áll minden csapat rendelkezésére. Az itt szerzett pontszámok nem számítanak bele a végeredménybe, így a nevezőknek mindenképpen érdemes az olimpiatörténeti tudásukat tesztelniük. A nevezés az alábbi oldalon lehetséges: https://nevezes.diakolimpia.hu/