Megtartotta éves közgyűlését az MDSZ, újabb testnevelők vehették át a „Diáksportért” díjakat

Balogh Gábor köszöntőjével és beszámolójával kezdődött az idei MDSZ közgyűlés. A résztvevők elfogadták a 2017. évi elnöki beszámolót,valamint a szövetség 2017. évi egyszerűsített pénzügyi  beszámolóját, közhasznúsági jelentését.

Hagyományosan  ezen napirendi pontok után  a 2018-as „Diáksportért” díjak átadása következett. Az idei díjazás kiemelt kitüntetettje a 81 éves bodaszőlősi Németi Tibor, aki a halmozottan hátrányos helyzetű hajdú-bihari térségben dolgozik a gyerekek motiválásán, felkészítésén, fantasztikus sikereket elérve. Idén diákjaival 4 Diákolimpia® döntőbe jutott el. A díjazottak teljes névsora, akik Balogh Gábortól és az MDSZ ügyvezető igazgatójától, dr. Erdős Dánieltől vehették át az elismerést:

Tarnóczi Tamás, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusa, aki 8 éve szervezi és rendezi a Duatlon diákolimpia Baranya megyei döntőjét, 5 éve aktív szervezője és rendezője a Játékos sportverseny Diákolimpia® Pécs városi és megyei döntőinek, továbbá iskolájában az SNI-s tanulókkal is foglalkozik.

Luchmann Péter, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola tanára, aki Kiskunfélegyháza és körzete DSB titkáraként évek óta rendezi körzete Diákolimpia® rendezvényeit, valamint rengeteget besegít a megyei versenyrendszer bonyolításába is. Tanítványai különböző versenyeken – helyi, regionális és országos szinten is – sorozatosan bizonyítják felkészültségüket.

Bárdos Tibor, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium oktatója. Számos kiváló eredmény fémjelzi munkásságát, legkiemelkedőbbek azonban leány atlétika és röplabda sportágakban elért országos diákolimpiai bajnoki címek, dobogós helyezések és pontszerző helyek.

Demblovszky Gábor, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusa. Évtizedek óta szervezi, irányítja Tiszaújváros Körzet Diáksport életét. Országos Diákolimpiai elődöntők rendezésében is rendszeresen részt vállal. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rendezett Országos Diákolimpiai döntők állandó segítője. Az iskolájában vezető testnevelő tanárként meghatározó egyénisége az iskola sportéletének. Tanítványai labdarúgás és atlétika sportágban értek és érnek el kiváló eredményeket megyei és országos szinten egyaránt. Diákjai többször állhattak a dobogó legmagasabb fokára a Diákolimpiai Országos Döntőkön.

Pólyáné Téli Éva, a Szegvári Forray Máté Általános Iskola tanára. Már középiskolás korában elkezdett foglalkozni a fiatal nemzedék úszásoktatásával. 11 éven keresztül tréningezte a legtehetségesebb tanítványait, melyek közül országos bajnokot is nevelt. 1975-ben kezdett el tanítani a Szegvári Általános Iskolában. 1978-ban az atlétika csapata országos döntőbe jutott. A következő években több sportágat is népszerűvé tett a községben. Jó néhány évfolyammal kedveltette meg a természetjárás szépségeit. Keze nyomán rendszeressé váltak a röplabdaedzések és versenyek. Magas szintre emelte a falu tornasportját, tanítványai szinte minden évben a Torna Diákolimpia Országos elődöntősei, és döntősei. Éva vezetésével közel 30 éve rendezik meg az országosan nagyhírű „Forray tornaversenyt”.

Schütz Tamás, a Székesfehévári Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa. Az iskolában 18 éve az ISK vezető testnevelő tanára. Labdarúgó és röplabda csapataival minden évben a városi és megyei diákolimpiák eredményes résztvevője. Úszás sportágban több tanítványa országos diákolimpiai bajnoki címmel büszkélkedhet. Iskolájában 24 éve szervezi és bonyolítja az iskolai sítáborokat, az utóbbi 5 évben a székesfehérvári testnevelő tanárok részére is megszervezte a besíelő tábort. 2013 óta a Fejér Megyei Diáksport Egyesület elnökségi tagja és a székesfehérvári általános iskolai testnevelő tanárok szakmai fórumának vezetője. 2016-ban megszervezte a székesfehérvári iskolai tenisz programot, melyben idén már heti rendszerességgel 1310 székesfehérvári általános iskolás gyerek részesül tenisz oktatásban a testnevelés órák keretében.

Varga Zoltán, Jobaháza Község Önkormányzata Általános Iskola tanára. Évtizedek óta végez kiemelkedő szintű testnevelői és DSB elnöki munkát. DSB elnökként jelentős szerepet vállal a megye diáksportjában, rendszeresen vállal megyei szintű sportesemény rendezést, melyet magas színvonalon bonyolít le. Szervezői munkáját dicséri, hogy a körzetében dolgozó kollégákat focicsapatba toborozva rendszeresen vesznek részt tornákon, alkalmi összejöveteleken.

Németi Tibor, a Bódaszőlős  Zeleméry László Általános Iskola testnevelője. A 81 éves pedagógus nyugdíj után, 18 éve került Bodaszőlőre, előtte Debrecen város szakfelügyelője volt. A kisiskolák atlétikai és labdarúgó diákolimpiai versenyeknek 15 éve állandó résztvevői a tanítványai. Elsősorban halmozottan hátrányos tanulókkal foglalkozik, kiemelten a cigány tanulókkal, és ért el velük országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket. Az országos bajnokságokon csapatainak 80 %-a roma tanuló volt, így biztosítva az integrációt. Jelenleg is aktív tanárként dolgozik, Hajdúböszörmény DSB vezetője. Idén 4 országos döntőbe jutottak el tanítványai.

Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója. A diákolimpiai mozgalom elkötelezett támogatója. Tankerületi vezetőként támogatja az Egri Tankerületi Központ iskoláinak diákolimpiai versenyeken való részvételét. Minden iskolának biztosítja az utazás, a diákolimpiai versenyeken való részvétel lehetőségét. Támogató segítségével több diákolimpiai országos döntő, és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett képzés valósult meg Heves megyében. Együttműködése a Heves Megyei Diák-és Szabadidősport Egyesülettel példaértékű.

Bártfai István, a Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára. Az alulmotivált környezetben próbálja megkeresni azt a területet, ahol rendszeres munkára nevelheti a diákokat, és sikerélményük is lesz. Ennek eredményeképpen csapatai a Labdarúgó Diákolimpián rendszeresen indulnak. A Tiszafüredi Városi Diáksport Bizottság elnökeként szervezi Tiszafüred és vonzáskörzete diákolimpiai alapfokú versenyeit 2005 óta. Pályázatok írásával próbálja javítani az anyagi erőforrásokat. Több mint 30 éve dolgozik a Diákolimpia versenyrendszerében és több mint 20 éve, a kezdetektől kapcsolódott be az MLSZ gyermeklabdarúgás programjába, amelyet a középiskolákra is kiterjesztettek. Hosszú évek óta látja el az MLSZ Intézményi Programjában a körzeti szervezői teendőket.

Kovács András, a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium pedagógusa. Sportolóként aktív résztvevője a futóversenyeknek, edzőként nem csak saját iskolájának fiataljait irányítja, hanem a helyi triatlon klub ifjabb és idősebb sportolóit segíti útjuk során. Sportvezetőként futóversenyek, atlétikai versenyek szervezője, lebonyolítója. Hosszú évek óta aktív tagja a megye diáksport vezetésének. Versenyzői bajnoki címek tulajdonosai az atlétika mellett még – többek között – úszás, floorball és labdarúgás sportágakban is.

Balázs Bernadett, a Szügyi Madách Imre Általános Iskola tanára. 2003-tól a felső tagozatos diákoknak tanít testnevelést Szügyben. A diákok lelkesen vesznek részt az általa vezetett órákon, a sport iránti szeretetük megalapozásában fontos szerepet tölt be. Az iskolai sportélet tanórán kívüli programjainak szervezésében is egyéniség. A helyi „Mozdulj Szügy” települési sportprogramjának is ő az egyik fő szervezője másfél évtizede. Szakmai sikereinek jeles bizonyítéka az, hogy atlétikai sportág különféle ágaiban a pályája kezdete óta minden évben sok előkelő megyei eredményt értek el diákjai, továbbjutottak az országos diákolimpiai versenyekre, ahol jól helytálltak. Az ő munkája eredményeként is a szügyi iskola 2017 januárjában kiérdemelte a Magyar Diáksport Szövetség által adományozott 2015/2016. tanév legeredményesebb kisiskolája címet.

Büki Sarolta, nyugdíjas testnevelő pedagógus. A Pest Megyei Diáksport Szövetség elnökségi tagja, 25 éve szervezi, rendezi Érd körzet diák versenyeit, és 10 éve az asztalitenisz és játékos sportverseny koordinálását is végzi Pest megyében. Körzeti és sportági referensi munkája mellett rendszeresen részt vesz a többi sportág megyei versenyeinek rendezésében is. 20 évi testnevelői munka után Érd Város Sportreferenseként vonult nyugdíjba, de a diáksportért fiatalokat meghazudtoló módon dolgozik a mai napig is.

Major Gábor, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia. 2000. óta a Somogy Megyei Diáksport Szövetség labdarúgó szakágvezetője, így minden évben a megyei szintű Diákolimpia® versenyeket sikeresen, magas szakmai színvonalon koordinálja. Mióta labdarúgó szakágvezető, számos alkalommal volt VB elnök I., II., III., IV. korcsoportos Labdarúgás Diákolimpia® Országos Döntőn, és ezeken az alkalmakon magas szakmai tudást képviselve sikeresen lebonyolította a versenyeket. 2008-tól még napjainkban is a Magyar Diáksport Szövetség Labdarúgó Albizottság elnöke, ahol aktív munkával teljesíti feladatait.

Nagy József, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola testnevelője. Munkája során több generációjával ismertette és szerettette meg a sport különböző területeit, legfőképpen a torna sportágat. Munkáját szakmai hozzáértés, alaposság, jellemzi. A tehetséges tanulók felkutatásában, a tehetség ápolásában és fejlesztésében évről-évre kiemelkedő szerepe van. Lelkiismeretes, precíz munkája nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tanítványai már több éve az országos elődöntők, döntők résztvevői. Bajnoki címek, országos helyezések díszítik az iskola falait.

Völgyi István, a Bonyhádi Általános Iskola és Gimnázium tanára. Lelkiismeretes testnevelő tanári tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy iskolája a legeredményesebb Tolna megyei általános iskola a diákolimpiai versenyrendszerben. Emellett 10 éve a Bonyhád Város-Városkörnyéki Diáksport-bizottság vezetője, így a Tolna Megyei Diáksport Tanács elnökségi tagjaként komoly segítséget nyújt a megyei atlétikai diákolimpiai döntők lebonyolításában is.

Döbörhegyiné Hajnal Edit, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusa. Tanítványaival állandó résztvevői a diákolimpiáknak, országos bajnok kosárlabdacsapata 2010-ben volt. A Szombathelyi Sportiskola és a FALCO KC utánpótlás edzőjeként (12 évig) számtalan országos döntőn vett részt csapataival, 2007-ben kenguru bajnoki címet is sikerült elérnie. A szombathelyi VDSB kosárlabda általános iskolai szakágvezetője 11 éve, a Vas Megyei Kosárlabda Szövetség elnökségi tagja 16 éve.

Ács Attila, a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója. 2004 óta a Balatonalmádi Diáksport Bizottság elnöke, így a körzetben zajló Diákolimpia rendezvények szervezéséért, lebonyolításáért felelős személy. A vezetése alatt álló Diáksport Egyesület 150 gyermeknek biztosít sportolási lehetőséget nap mint nap. Tanítványai rendszeres részvevői a Játékos sportverseny Diákolimpia Országos Elődöntőinek, illetve atlétikában és labdarúgásban érnek el sikereket a Megyei Diákolimpia Döntőin.

Holdosi János, a zalaegerszegi Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nyugdíjas testnevelője. A Zala Megyei Diáksport Szövetség labdarúgás szakreferenseként évtizedeken át kiemelkedő szerepet vállalt a Diákolimpia megyei döntők ill. a Zala megyében rendezett országos elődöntők, országos döntők szervezésében. Több olyan tanítványa is van, akik a gyermekeiket is azért vitték a Petőfi iskolába, hogy Jancsi bácsi legyen gyermekük testnevelője, osztályfőnöke, edzője.

Haász Ferenc, a budapesti Budai Nagy Antal Gimnázium pedagógusa. Testnevelő tanárként és röplabda edzőként 28 éve dolgozik különböző iskolák csapataival. A Politechnikum, a Kempelen Gimnázium és a Budai Középiskola csapataival számtalan érmet nyertek a budapesti diákolimpiai versenyeken.  Az idei tanévben, megkoronázva eddigi sikereit, Országos B kategóriás Diákolimpia Bajnokságot nyert a Kempelen Gimnázium csapatával.

Szendefi Ferenc, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium testnevelője. Atlétika sportágban indít egyéni versenyzőket és csapatokat a kerületi, budapesti és országos Diákolimpia® versenyeken. Elért eredményeit lehetetlen felsorolni, rengeteg győzelmet és érmes helyezést értek el tanítványai. Nyertek egyéni és váltó, valamint csapatversenyeket a budapesti döntőkön, volt számos országos bajnoka egyéni és váltó számokban. A Balogh Tamás Emlékversenyt négyszer nyerték meg tanítványaival. Kosárlabda sportágban is jeleskedik, a tavalyi tanévben a nyílt bajnokságban budapesti második és országos elődöntőn harmadikok lettek.

 

 

 

 

 • Egyéb hírek

  Nemzetközi fórum a TE IS projekt számára

  |

  A sport általi nevelést népszerűsítő európia projektben kerül bemutatásra többek között a TE IS programunk, mint kiválasztott jógyakorlat. A throughsport.eu oldal célja, hogy tartalmával segítse azokat sport oktatókat, testnevelőtanárokat, edzőket és ifjúságsegítő szakembereket, akik a sportot és testnevelést eszközként is kívánják alkalmazni a fiatalok, a gyermekek és a fiatal felnőttek közösségi készségeinek és demokratikus állampolgári […]

  A WHO jógyakorlatként emelte ki az MDSZ karantén időszak alatti kampányát

  |

  Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi összesítésében Magyarországról kiemelte, és jógyakorlatként mutatta be az MDSZ közösségi médiában folytatott kampányát. A „Mozogj Otthon” kampány elsődleges célja az volt, hogy a WHO által az iskolás korosztálynak ajánlott napi 60 perc közepes-erős intenzitású testmozgást ebben a helyzetben is ösztönözzük. Ehhez az MDSZ élsportolókat, közéleti személyiségeket, influenszereket, testnevelőket, edzőket és egyetemi […]

  Nemzetközi felmérést indít az MDSZ

  |

  Hogyan változott a gyermekek fizikai aktivitása a járvány és a korlátozó intézkedések hatására? Többet mozog az a gyermek, akinek van kertje vagy kutyája? Számít a napirend a mozgás és a sport tekintetében akkor, amikor az iskola zárva tart? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ az a nemzetközi felmérés, ami május 15 és 31. […]

  Startol a Diákolimpia GameTime – A félbeszakadt Diákolimpia® szezonban online játékot indít az MDSZ

  |

  Otthon is elvégezhető kihívások formájában, Diákolimpia GameTime néven indított játékos felhívása keretében kívánja a tanévben félbeszakadt versenysorozatát népszerűsíteni a szervező Magyar Diáksport Szövetség. A nyolc sportágban ma rajtoló öthetes program összesen 72 kihívást tartalmaz, amelyet a sportágak kiválóságai mutatnak be a gyerekeknek, többek között Baji Balázs, Böczögő Dorina, Lékai Máté és Háfra Noémi. A projekt […]

  Kitüntetések a Magyar Sport Napja alkalmából

  |

  A Magyar Sport Napja alkalmából minden évben hivatalos ünnepségen tüntetik ki a magyar sportért aktívan tevékenykedő szakembereket, ilyen eseményre a járványhelyzet miatt ezúttal nem volt lehetőség, de a díjakat odaítélték. A kiemelkedő edzői tevékenység és a jelentős nevelő-oktató munka, valamint életmű elismerésére edzők, továbbá a kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat felkészítő sportszakemberek részére adományozható Bay Béla-díjban […]

  Mozgásélmény szenioroknak

  |

  Talán soha ennyire nem volt fontos a rendszeres testmozgás, mint most. A Magyar Diáksport Szövetséghez (MDSZ) hasonlóan a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) is elkötelezett a mozgás mellett, ezért most az időseknek is szeretné megkönnyíteni a bezártságot, s egyben napi rutint biztosítani a masport.hu oldalon adott időpontban elérhető ingyenes, kifejezetten a szenior korcsoport számára készített tornájával. […]

  Online pedagógus-továbbképzéseket indít a Magyar Diáksport Szövetség

  |

  A világjárvány okozta helyzetre reagálva a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) digitális felületen elvégezhető továbbképzéseket indít pedagógusok számára. A távoktatási formában megvalósuló kétféle ingyenes továbbképzésre, amelyeket egyedi ütemben két hét alatt lehet elvégezni, már elindult a jelentkezés. Az MDSZ 2020. március 17-én függesztette fel a pedagógus-továbbképzési programjait, mert a járvány miatt indokolttá váló korlátozások miatt átmenetileg […]

  Nyílt levél a Diákolimpia® versenyzőihez és felkészítőikhez

  |

  Kedves Diákolimpikonok! Tisztelt Testnevelők, Tisztelt Intézményvezetők! Kedves Szülők!   Alig egy hónap telt el a koronavírus járványhelyzet kritikussá válása óta, és ezen rövid idő alatt a járvány mindannyiunk életét felforgatta. Az idei Húsvét nem olyan volt, mint amit megszoktunk, és a hétköznapjaink is, a megannyi tennivaló ellenére, furcsa, fásult ürességben telnek. Sok minden hiányzik most […]

  KÖZLEMÉNY a 2019/2020. tanévi Diákolimpia® versenysorozat félbeszakadásáról

  |

  A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elnökségének 4/2020 (III.11.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján az MDSZ vezetése a Diákolimpia® 2019/2020. tanévi versenysorozatát – tekintettel a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendeletben foglaltakra is – 2020. március 11. napjával befejezettnek nyilvánítja. A döntés értelmében a 2019/2020. tanévi Diákolimpia® keretében meghirdetett, a Magyar Diáksport Szövetség […]

  DO60 – #mozogjotthon #moveathome – Napi online mozgáskampányt indított a Magyar Diáksport Szövetség

  |

  Élsportolókat, közéleti személyiségeket, influenszereket, testnevelőket, edzőket és egyetemi hallgatókat fog össze a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) április elején induló kampánya, amely a koronavírus által okozott extrém helyzetre igyekszik hatékonyan reagálni. A program részeként az MDSZ saját közösségi médiacsatornáin napi rendszerességű edzéseket, otthoni környezetben végzett sportolással kapcsolatos ötleteket és inspiráló videókat, posztokat tesz közzé, amellyel motiválni […]