A Magyar Diáksport Szövetségről

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a legnagyobb magyarországi civil szervezet az ifjúsági- és diáksport területén.

Az 1987-ben alapított szövetség 2012-ben jelentős átalakuláson ment keresztül, amikor az iskolai sporton kívüli területekre is kiterjesztette tevékenységét: a testnevelő tanárok szakmai támogatásán keresztül igyekszik népszerűsíteni a minőségi testnevelést és a rendszeres testmozgás egészségfejlesztő hatását.  Szervezetünk küldetése így ma már sokkal szélesebb kört érint, mint korábban: fő célunk, hogy minél több gyermeket vonjunk be az aktív sportprogramokba és népszerűsítsük az egészségfejlesztő testmozgás fogalmát (HEPA-koncepció).

Az MDSZ emellett folyamatosan támogatja a testmozgáshoz kapcsolódó programokon keresztül megvalósuló önkéntességet, valamint a társas befogadást és közösségépítést segítő aktív sportprogramokat. Ennek érdekében dinamikusan bővítjük nemzetközi tevékenységünket is: tagjai vagyunk a Nemzetközi Iskolasport Szövetségnek (International School Sport Federation, ISF), a Nemzetközi Sport- és Kulturális Szövetségnek (International Sport and Culture Association, ISCA), a Nemzetközi Testnevelési Szövetségnek (Federation Internationale d’Education Physique, FIEP), valamint az Európai Testnevelési Szövetségnek (European Physical Education Association, EUPEA). Az MDSZ képviselője emellett a HEPA nemzeti kapcsolattartó pontként is tevékenykedik (HEPA national focal point).

A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll majd valamennyi magyarországi közoktatási intézménnyel, és tagjain keresztül több mint 8000 testnevelő tanárral. Emellett minden évben megrendezzük tehetséggondozó versenyrendszerünket, a Diákolimpiát, amelynek keretében közel 300 000 diák méri össze képességeit. A verseny évtizedek óta kiemelkedő jelentőséggel bír a hazai tehetséggondozás terén.

A gyermekek és testnevelő tanárok támogatása mellett kiemelt célunk a szakmapolitikai döntéshozók megszólítása: a HEPA-koncepció és az egészséges életmód népszerűsítése során fontosnak tartjuk e koncepciók állami szervekkel való megismertetését. Munkatársaink a Nemzeti Alaptanterv és a testnevelésre vonatkozó kerettanterv kidolgozásában is közreműködtek.

Szerteágazó tevékenységünk mellett továbbra is azt az alapvető célt tartjuk szem előtt, hogy a kötelező iskolai testnevelés óra keretein túl valamennyi gyermek számára megteremtsük a rendszeres sportolás lehetőségét, és a mozgás a mindennapok természetes része legyen. Szövetségünk küldetése, hogy a testnevelés és sport ne kiváltság legyen, hanem az egész életen át tartó aktív életmód részévé, mindenki számára elérhető tevékenységgé váljon.

3 évvel ezelőtt az MDSZ megkezdte a sportágspecifikus, tematikus testnevelés-oktatás közoktatási rendszerbe történő integrálását, szem előtt tartva a minőségi testnevelés alapelveit. Kezdeményezésünk célja egy alternatív testnevelési tanterv létrehozása, valamint az ezt támogató folyamatos pedagógus-továbbképzés biztosítása volt az egyes sportágak tekintetében. A kezdeményezés eredményeként ma már négy sportszövetséggel dolgozunk a sikeres megvalósításon.

A kedvező visszajelzések nyomán az MDSZ egyre szélesebb körben, nemzetközi fórumokon is népszerűsíti az egészségfejlesztő testmozgás koncepcióját, a testmozgáshoz kapcsolódó programokon keresztül megvalósuló önkéntességet, a társas befogadást és közösségépítést segítő aktív programokat, valamint az iskolai sportolás kiemelkedő szerepét.

2016-ben szervezetünk megkapta az Európai Önkéntes Szolgálat akkreditációját, így részt vehet abban a kiterjedt európai együttműködésben, amelynek célja az európai önkéntesek csereprogram-rendszerének megteremtése és egy dinamikus szakmai hálózat létrehozása az európai diáksport területén. A Nemzetközi Iskolasport Szövetség támogatásával szintén ebben az évben került megrendezésre a nagysikerű Iskolai Mezei Futó Világbajnokság, 2017-ben pedig az Iskolai Úszó Világbajnokság házigazdái lehetünk.

Az év szakmai programjának zárásaként második alkalommal szervezünk nemzetközi konferenciát a minőségi testnevelés témájában: a HIPE for HEPA konferencia 2016 novemberében, Budapesten kerül megrendezésre. A konferencia célja azon pedagógusok, kutatók és szakpolitikai döntéshozók megszólítása, akiknek kiemelt célja a minőségi testnevelés és az egészségfejlesztő testnevelés népszerűsítése.

A Magyar Diáksport Szövetség nevében szeretettel köszöntjük a szakmai közönséget a HIPE for HEPA 2016 konferencián. Bízunk benne, hogy az esemény hozzájárul a minőségi testnevelés továbbfejlesztéséhez és sikeres nemzetközi megvalósításához.