Dr. Molnár László

az MDSZ szakmai igazgatója
Növekedés és egészségfejlesztés Európában 2020-ig, valamint azt követően
2014. szeptember 17. 9.20–10.00

Az Európai Unió politikájának középpontjában a következő hétéves időszakban is a növekedés áll, melyhez az egyik leglényegesebb eszköz a foglalkoztathatóság növelése. Ennek megfelelően az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciáknak a közeljövőben is kiemelkedő jelentősége lesz. A biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje ugyanakkor azt vetíti előre, hogy az uniós tagállamoknak fel kell készülniük arra, hogy a jelenlegi gyermek- és fiatalkorú, valamint fiatal felnőtt korosztálynak még tovább kell a munkaerőpiacon maradnia, mint a jelenlegi munkavállalóknak.
Ez azt jelenti, hogy közösségi és tagállami szinten is még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a preventív megközelítésű egészségpolitikára, így többek között az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításának koncepciójára is.

Az európai unió joganyagának és az acquis communataire tartalmainak elemzése révén megtörténik

  • az EU 2020 stratégia és az egészségvédő testmozgás koncepciójának összevetése, így különösen a prioritásokból és a kiemelt célokból levezethető beavatkozások azonosítása;
  • a jelenlegi közösségi joganyag elemzése annak aktualitása szempontjából, így különösen a kulcskompetenciák referenciakerete, az Európai Képesítési Keretrendszer és az uniós sportpolitika alakulásának tekintetében;
  • azon potenciális megoldások bemutatása, melyek a beavatkozások finanszírozását lehetővé tehetik

Eredmények, következtetések:

  • A (köz)oktatás és sport területén az európai unió tagállami színterein ágazatközi stratégiákat kell kialakítani, melyeknek azonosítani kell a főbb tartalmi ismérveit, és biztosítani kell azok egymáshoz való illeszkedését.
  • Dönteni kell arról, hogy tagállami vagy a közös európai szakpolitikák szintjén hatékonyabb a legégetőbb beavatkozásokat megkezdeni.
  • Különösen gyors döntés szükséges arról, hogy szükség van-e és ha igen, mely szinteken az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák referenciakeretének módosítására, illetve
  • ha szükség van erre, akkor meg kell határozni, milyen mérési és monitoring metódusokat szükséges kialakítani akár tagállami, akár közösségi szinten ahhoz, hogy mérni tudjuk az uniós állampolgárok egészségtudatos, jövő orientált életvezetésének mutatóit, különösen a (köz)oktatásban.