Megtartotta éves közgyűlését az MDSZ, újabb testnevelők vehették át a „Diáksportért” díjakat

Balogh Gábor köszöntőjével és beszámolójával kezdődött az idei MDSZ közgyűlés. A résztvevők elfogadták a 2017. évi elnöki beszámolót,valamint a szövetség 2017. évi egyszerűsített pénzügyi  beszámolóját, közhasznúsági jelentését.

Hagyományosan  ezen napirendi pontok után  a 2018-as „Diáksportért” díjak átadása következett. Az idei díjazás kiemelt kitüntetettje a 81 éves bodaszőlősi Németi Tibor, aki a halmozottan hátrányos helyzetű hajdú-bihari térségben dolgozik a gyerekek motiválásán, felkészítésén, fantasztikus sikereket elérve. Idén diákjaival 4 Diákolimpia® döntőbe jutott el. A díjazottak teljes névsora, akik Balogh Gábortól és az MDSZ ügyvezető igazgatójától, dr. Erdős Dánieltől vehették át az elismerést:

Tarnóczi Tamás, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusa, aki 8 éve szervezi és rendezi a Duatlon diákolimpia Baranya megyei döntőjét, 5 éve aktív szervezője és rendezője a Játékos sportverseny Diákolimpia® Pécs városi és megyei döntőinek, továbbá iskolájában az SNI-s tanulókkal is foglalkozik.

Luchmann Péter, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola tanára, aki Kiskunfélegyháza és körzete DSB titkáraként évek óta rendezi körzete Diákolimpia® rendezvényeit, valamint rengeteget besegít a megyei versenyrendszer bonyolításába is. Tanítványai különböző versenyeken – helyi, regionális és országos szinten is – sorozatosan bizonyítják felkészültségüket.

Bárdos Tibor, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium oktatója. Számos kiváló eredmény fémjelzi munkásságát, legkiemelkedőbbek azonban leány atlétika és röplabda sportágakban elért országos diákolimpiai bajnoki címek, dobogós helyezések és pontszerző helyek.

Demblovszky Gábor, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusa. Évtizedek óta szervezi, irányítja Tiszaújváros Körzet Diáksport életét. Országos Diákolimpiai elődöntők rendezésében is rendszeresen részt vállal. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rendezett Országos Diákolimpiai döntők állandó segítője. Az iskolájában vezető testnevelő tanárként meghatározó egyénisége az iskola sportéletének. Tanítványai labdarúgás és atlétika sportágban értek és érnek el kiváló eredményeket megyei és országos szinten egyaránt. Diákjai többször állhattak a dobogó legmagasabb fokára a Diákolimpiai Országos Döntőkön.

Pólyáné Téli Éva, a Szegvári Forray Máté Általános Iskola tanára. Már középiskolás korában elkezdett foglalkozni a fiatal nemzedék úszásoktatásával. 11 éven keresztül tréningezte a legtehetségesebb tanítványait, melyek közül országos bajnokot is nevelt. 1975-ben kezdett el tanítani a Szegvári Általános Iskolában. 1978-ban az atlétika csapata országos döntőbe jutott. A következő években több sportágat is népszerűvé tett a községben. Jó néhány évfolyammal kedveltette meg a természetjárás szépségeit. Keze nyomán rendszeressé váltak a röplabdaedzések és versenyek. Magas szintre emelte a falu tornasportját, tanítványai szinte minden évben a Torna Diákolimpia Országos elődöntősei, és döntősei. Éva vezetésével közel 30 éve rendezik meg az országosan nagyhírű „Forray tornaversenyt”.

Schütz Tamás, a Székesfehévári Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa. Az iskolában 18 éve az ISK vezető testnevelő tanára. Labdarúgó és röplabda csapataival minden évben a városi és megyei diákolimpiák eredményes résztvevője. Úszás sportágban több tanítványa országos diákolimpiai bajnoki címmel büszkélkedhet. Iskolájában 24 éve szervezi és bonyolítja az iskolai sítáborokat, az utóbbi 5 évben a székesfehérvári testnevelő tanárok részére is megszervezte a besíelő tábort. 2013 óta a Fejér Megyei Diáksport Egyesület elnökségi tagja és a székesfehérvári általános iskolai testnevelő tanárok szakmai fórumának vezetője. 2016-ban megszervezte a székesfehérvári iskolai tenisz programot, melyben idén már heti rendszerességgel 1310 székesfehérvári általános iskolás gyerek részesül tenisz oktatásban a testnevelés órák keretében.

Varga Zoltán, Jobaháza Község Önkormányzata Általános Iskola tanára. Évtizedek óta végez kiemelkedő szintű testnevelői és DSB elnöki munkát. DSB elnökként jelentős szerepet vállal a megye diáksportjában, rendszeresen vállal megyei szintű sportesemény rendezést, melyet magas színvonalon bonyolít le. Szervezői munkáját dicséri, hogy a körzetében dolgozó kollégákat focicsapatba toborozva rendszeresen vesznek részt tornákon, alkalmi összejöveteleken.

Németi Tibor, a Bódaszőlős  Zeleméry László Általános Iskola testnevelője. A 81 éves pedagógus nyugdíj után, 18 éve került Bodaszőlőre, előtte Debrecen város szakfelügyelője volt. A kisiskolák atlétikai és labdarúgó diákolimpiai versenyeknek 15 éve állandó résztvevői a tanítványai. Elsősorban halmozottan hátrányos tanulókkal foglalkozik, kiemelten a cigány tanulókkal, és ért el velük országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket. Az országos bajnokságokon csapatainak 80 %-a roma tanuló volt, így biztosítva az integrációt. Jelenleg is aktív tanárként dolgozik, Hajdúböszörmény DSB vezetője. Idén 4 országos döntőbe jutottak el tanítványai.

Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója. A diákolimpiai mozgalom elkötelezett támogatója. Tankerületi vezetőként támogatja az Egri Tankerületi Központ iskoláinak diákolimpiai versenyeken való részvételét. Minden iskolának biztosítja az utazás, a diákolimpiai versenyeken való részvétel lehetőségét. Támogató segítségével több diákolimpiai országos döntő, és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett képzés valósult meg Heves megyében. Együttműködése a Heves Megyei Diák-és Szabadidősport Egyesülettel példaértékű.

Bártfai István, a Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára. Az alulmotivált környezetben próbálja megkeresni azt a területet, ahol rendszeres munkára nevelheti a diákokat, és sikerélményük is lesz. Ennek eredményeképpen csapatai a Labdarúgó Diákolimpián rendszeresen indulnak. A Tiszafüredi Városi Diáksport Bizottság elnökeként szervezi Tiszafüred és vonzáskörzete diákolimpiai alapfokú versenyeit 2005 óta. Pályázatok írásával próbálja javítani az anyagi erőforrásokat. Több mint 30 éve dolgozik a Diákolimpia versenyrendszerében és több mint 20 éve, a kezdetektől kapcsolódott be az MLSZ gyermeklabdarúgás programjába, amelyet a középiskolákra is kiterjesztettek. Hosszú évek óta látja el az MLSZ Intézményi Programjában a körzeti szervezői teendőket.

Kovács András, a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium pedagógusa. Sportolóként aktív résztvevője a futóversenyeknek, edzőként nem csak saját iskolájának fiataljait irányítja, hanem a helyi triatlon klub ifjabb és idősebb sportolóit segíti útjuk során. Sportvezetőként futóversenyek, atlétikai versenyek szervezője, lebonyolítója. Hosszú évek óta aktív tagja a megye diáksport vezetésének. Versenyzői bajnoki címek tulajdonosai az atlétika mellett még – többek között – úszás, floorball és labdarúgás sportágakban is.

Balázs Bernadett, a Szügyi Madách Imre Általános Iskola tanára. 2003-tól a felső tagozatos diákoknak tanít testnevelést Szügyben. A diákok lelkesen vesznek részt az általa vezetett órákon, a sport iránti szeretetük megalapozásában fontos szerepet tölt be. Az iskolai sportélet tanórán kívüli programjainak szervezésében is egyéniség. A helyi „Mozdulj Szügy” települési sportprogramjának is ő az egyik fő szervezője másfél évtizede. Szakmai sikereinek jeles bizonyítéka az, hogy atlétikai sportág különféle ágaiban a pályája kezdete óta minden évben sok előkelő megyei eredményt értek el diákjai, továbbjutottak az országos diákolimpiai versenyekre, ahol jól helytálltak. Az ő munkája eredményeként is a szügyi iskola 2017 januárjában kiérdemelte a Magyar Diáksport Szövetség által adományozott 2015/2016. tanév legeredményesebb kisiskolája címet.

Büki Sarolta, nyugdíjas testnevelő pedagógus. A Pest Megyei Diáksport Szövetség elnökségi tagja, 25 éve szervezi, rendezi Érd körzet diák versenyeit, és 10 éve az asztalitenisz és játékos sportverseny koordinálását is végzi Pest megyében. Körzeti és sportági referensi munkája mellett rendszeresen részt vesz a többi sportág megyei versenyeinek rendezésében is. 20 évi testnevelői munka után Érd Város Sportreferenseként vonult nyugdíjba, de a diáksportért fiatalokat meghazudtoló módon dolgozik a mai napig is.

Major Gábor, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia. 2000. óta a Somogy Megyei Diáksport Szövetség labdarúgó szakágvezetője, így minden évben a megyei szintű Diákolimpia® versenyeket sikeresen, magas szakmai színvonalon koordinálja. Mióta labdarúgó szakágvezető, számos alkalommal volt VB elnök I., II., III., IV. korcsoportos Labdarúgás Diákolimpia® Országos Döntőn, és ezeken az alkalmakon magas szakmai tudást képviselve sikeresen lebonyolította a versenyeket. 2008-tól még napjainkban is a Magyar Diáksport Szövetség Labdarúgó Albizottság elnöke, ahol aktív munkával teljesíti feladatait.

Nagy József, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola testnevelője. Munkája során több generációjával ismertette és szerettette meg a sport különböző területeit, legfőképpen a torna sportágat. Munkáját szakmai hozzáértés, alaposság, jellemzi. A tehetséges tanulók felkutatásában, a tehetség ápolásában és fejlesztésében évről-évre kiemelkedő szerepe van. Lelkiismeretes, precíz munkája nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tanítványai már több éve az országos elődöntők, döntők résztvevői. Bajnoki címek, országos helyezések díszítik az iskola falait.

Völgyi István, a Bonyhádi Általános Iskola és Gimnázium tanára. Lelkiismeretes testnevelő tanári tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy iskolája a legeredményesebb Tolna megyei általános iskola a diákolimpiai versenyrendszerben. Emellett 10 éve a Bonyhád Város-Városkörnyéki Diáksport-bizottság vezetője, így a Tolna Megyei Diáksport Tanács elnökségi tagjaként komoly segítséget nyújt a megyei atlétikai diákolimpiai döntők lebonyolításában is.

Döbörhegyiné Hajnal Edit, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusa. Tanítványaival állandó résztvevői a diákolimpiáknak, országos bajnok kosárlabdacsapata 2010-ben volt. A Szombathelyi Sportiskola és a FALCO KC utánpótlás edzőjeként (12 évig) számtalan országos döntőn vett részt csapataival, 2007-ben kenguru bajnoki címet is sikerült elérnie. A szombathelyi VDSB kosárlabda általános iskolai szakágvezetője 11 éve, a Vas Megyei Kosárlabda Szövetség elnökségi tagja 16 éve.

Ács Attila, a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója. 2004 óta a Balatonalmádi Diáksport Bizottság elnöke, így a körzetben zajló Diákolimpia rendezvények szervezéséért, lebonyolításáért felelős személy. A vezetése alatt álló Diáksport Egyesület 150 gyermeknek biztosít sportolási lehetőséget nap mint nap. Tanítványai rendszeres részvevői a Játékos sportverseny Diákolimpia Országos Elődöntőinek, illetve atlétikában és labdarúgásban érnek el sikereket a Megyei Diákolimpia Döntőin.

Holdosi János, a zalaegerszegi Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nyugdíjas testnevelője. A Zala Megyei Diáksport Szövetség labdarúgás szakreferenseként évtizedeken át kiemelkedő szerepet vállalt a Diákolimpia megyei döntők ill. a Zala megyében rendezett országos elődöntők, országos döntők szervezésében. Több olyan tanítványa is van, akik a gyermekeiket is azért vitték a Petőfi iskolába, hogy Jancsi bácsi legyen gyermekük testnevelője, osztályfőnöke, edzője.

Haász Ferenc, a budapesti Budai Nagy Antal Gimnázium pedagógusa. Testnevelő tanárként és röplabda edzőként 28 éve dolgozik különböző iskolák csapataival. A Politechnikum, a Kempelen Gimnázium és a Budai Középiskola csapataival számtalan érmet nyertek a budapesti diákolimpiai versenyeken.  Az idei tanévben, megkoronázva eddigi sikereit, Országos B kategóriás Diákolimpia Bajnokságot nyert a Kempelen Gimnázium csapatával.

Szendefi Ferenc, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium testnevelője. Atlétika sportágban indít egyéni versenyzőket és csapatokat a kerületi, budapesti és országos Diákolimpia® versenyeken. Elért eredményeit lehetetlen felsorolni, rengeteg győzelmet és érmes helyezést értek el tanítványai. Nyertek egyéni és váltó, valamint csapatversenyeket a budapesti döntőkön, volt számos országos bajnoka egyéni és váltó számokban. A Balogh Tamás Emlékversenyt négyszer nyerték meg tanítványaival. Kosárlabda sportágban is jeleskedik, a tavalyi tanévben a nyílt bajnokságban budapesti második és országos elődöntőn harmadikok lettek.

 

 

 

 

 • Egyéb hírek

  Elindult a regisztráció – HIPE 2018 konferencia

  |

  A Magyar Diáksport Szövetség az elmúlt időszak hagyományait követve, 2014 és 2016 után idén is megszervezi a HIPE (Hungarian International Conference on Physical Education) névre keresztelt, nemzetközi részvétellel zajló konferenciáját. Az idei rendezvény kiemelten foglalkozik többek között a kulcskompetenciákkal, azon belül az egészségtudatos életvezetés helyzetével, a testkulturális műveltség szerepével a köznevelésben, de az aktív tanulás, […]

  Minden 30 középiskolásból 1 súlyosan elhízott

  |

  Október 11-e az Elhízás Világnapja – World Obesity Day  A gyermekkori elhízás előfordulása 2010 óta hazánkban stabilizálódni látszik, de átlagosan még mindig minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott és az arány jelentős régiós különbségeket mutat –  derül ki az OGYÉI[1] és a MDSZ adataiból[2], amit az intézetek az Elhízás Világnapja kapcsán közös közleményben adtak ki. […]

  Országos konferenciasorozat indul pedagógusoknak és iskolaegészségügyi szereplőknek a NETFIT® fejlesztési irányainak bemutatásáról!

  |

  A Magyar Diáksport Szövetség 2018. november és 2019. január között országos konferenciasorozatot szervez, melynek keretein belül bemutatja a fittségoktatással és fittségméréssel összefüggő fejlesztéseinek céljait, mérföldköveit és eredményeit. Mi a NETFIT®? A NETFIT® a magyar iskolarendszer országosan egységes fittségmérési módszere és pedagógiai eszköze, amely immáron negyedik éve szolgál hasznos adatokkal, információkkal a magyar tanulók egészségközpontú fittségi […]

  TÖBB SZÁZ SPORTCIPŐ GYŰLIK A NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐ GYEREKEKNEK

  |

  A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) az Európai Diáksport Napján elindította az „Egy cipőben járunk” társadalmi felelősségvállalás programját. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a sportolásban ugyanolyan fontos az egyenlő esélyek biztosítása, mint az élet bármely más területén. Ezért a sportszervezet jelképes sportcipő gyűjtést indított, amelyeket majd a nehéz körülmények között élő, sportolni vágyó […]

  Hivatalosan megjelentek a 2018-as HEPA országjelentések

  |

  A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség mint sportköztestület – melynek egyik alapító tagja a Magyar Diáksport Szövetség – technikai segítségnyújtása mellett elkészültek a 2018-as országjelentések az egészségfejlesztő testmozgás (health-enhancing physical activity, HEPA) területén. A nemzeti kapcsolattartó pontok által előkészített ún. country fact sheet-ek az Európai Bizottság honlapja mellett már az NDHSZ weboldalán is elérhetők, […]

  Több millió diák sportolt egyszerre – rekordot döntöttünk az Európai Diáksport Napján

  |

  A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) idén szeptember 28-án rendezte meg az Európai Diáksport Napját, amely hazánkban idén ezerkétszáz iskolát és négyszázezer gyereket mozgatott meg. Az Európai Sporthét eseménysorozat részeként zajló sportnap Európában összesen harminc országban zajlott, 2,5 millió iskolás részvételével. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) ebben az évben szeptember 28-án rendezte meg az Európai Diáksport […]

  B33 Kosárlabda DIÁKOLIMPIA®

  |

  A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött megállapodás alapján idén is megrendezi a B33 Kosárlabda DIÁKOLIMPIA® 2018/19 tanévi versenyeit A versenyre a nevezés: 2018. október 1. – 2018. október 21. között adható le az MDSZ honlapján www.mdsz.hu keresztül. A versenyek lebonyolítását az MKOSZ Megyei (Fővárosi) Szövetségei és a Sport Division Kft. végzi. A […]

  FOLYTATÓDNAK AZ INGYENES PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK

  |

  A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a 2018/2019. tanévben is folytatja ingyenes pedagógus-továbbképzéseinek megvalósítását. A tréningek az EFOP-3.2.10-16-2016-0001 azonosítószámú ,,Tehetséggondozás sport által” c. kiemelt projekt és az érintett sportági szakszövetségekkel való együttműködések keretében Magyarország kevésbé fejlett régióiban, és egyes esetekben Közép-Magyarországon is zajlanak. A folytatódó szivacskézilabda továbbképzések mellett az MDSZ immár a judo, illetve röplabda sportágakhoz […]

  Futsal és Kézilabda – Közlemény

  |

  A Magyar Diáksport Szövetség Országos Központja a Futsal Diákolimpia® V-VI. korcsoportos országos döntőjének időpontjának változásával,  és a Kézilabda Diákolimpia® “A” kategória V-VI. korcsoportos döntő időpontjának változásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:   KÖZLEMÉNY   A Futsal Diákolimpia® V-VI. korcsoportos országos döntőjének időpontja módosult: 2019. február 15-17. (péntek-vasárnap) között kerül megrendezésre Zalaegerszegen. Az időpont módosítás a […]

  Több millió résztvevőre számítanak a kontinensen az Európai Diáksport Napja rendezvényeken

  |

  Idén is szeptember utolsó péntekén, a hónap 28. napján kerül megrendezésre az Európai Diáksport Napja. A program a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kezdeményezésére indult 12 éve, 2015 óta pedig Európa más országaiban is megtartják. Az idei évben az MDSZ-nek több kiemelt rendezvénye is lesz a tematikus napon, ahol ismert közéleti személyiségek és vloggerek mellett a […]